Tin tức

Om mani padme hum. Thành kính cung nghinh Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

Giám Đốc Dihana tại Pháp hội Zambala ngày 30/3/2017 ở Quan Âm Tu Viện, TP. HCM